Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.347.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Regulamin

Ustawa

Taryfy

Załatw
sprawę

Jakość
wody

Wody
opadowe

Stan
wodomierza
   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOC
WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków       tel. 43 675-51-43 w.33       (ost. akt. 17.06.2019)   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOC
WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (z osobą korzystającą z lokalu)       tel. 43 675-51-43 w.33       (ost. akt. 17.06.2019)   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOC
WNIOSEK o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej       tel. 43 675-51-43 w.33       (ost. akt. 17.06.2019)   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOC
WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do istniejącego przykanalika kanalizacyjnego doprowadzonego do granicy nieruchomości       tel. 43 675-51-43 w.33       (ost. akt. 17.06.2019)
WYKONANIE PRZYŁĄCZA
tel. 43 675-51-43 w.32


WYMIANA USZKODZONEGO WODOMIERZA
tel. 43 675-51-43 w.32


PODAWANIE STANÓW WODOMIERZA
tel. 43 675-51-43 w.43          ON LINE


ZGŁASZANIE AWARII
tel. 43 675-51-43 w.32


ZGŁOSZENIE REKLAMACJI, SKARGI, UDZIELENIE INFORMACJI
tel. 43 675-51-43 w.33© webadmin 2013 - 2017