Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.347.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO
Przetargi bieżące
Archiwum przetargów   ⇓
Regulamin


Numer sprawy:
MPWiK/TO/2/08/2019
Data ogłoszenia:
12.08.2019
Przeniesiono do archiwum:
30.09.2019


DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
Numer sprawy:

Data ogłoszenia:
26.03.2018
Przeniesiono do archiwum:
12.08.2019


Sprzedaż Kotła C.O. na olej
Viessmann Vitola uniferral o mocy 63 kW

 
Numer sprawy:
MPWiK/JRP/1/01/2019
Data ogłoszenia:
21.01.2019
Przeniesiono do archiwum:
08.03.2019


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”

 
Numer sprawy:
MPWiK/JRP/10/10/2018
Data ogłoszenia:
18.10.2018
Przeniesiono do archiwum:
01.02.2019


MODERNIZACJA KOLEKTORÓW GŁÓWNYCH ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU METODĄ BEZWYKOPOWĄ I WYKOPOWĄ – OBEJMUJĄCĄ REMONT 7 110 M ISTNIEJĄCYCH KOLEKTORÓW GŁÓWNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA ŁASK
 
Numer sprawy:
MPWiK/TO/5/09/2018
Data ogłoszenia:
12.10.2018
Przeniesiono do archiwum:
30.11.2018


DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
Numer sprawy:

Data ogłoszenia:
27.08.2018
Przeniesiono do archiwum:Sprzedaż Koparko-Ładowarki WARYŃSKI
 
Numer sprawy:

Data ogłoszenia:
09.05.2018
Przeniesiono do archiwum:
16.08.2018


Sprzedaż Koparko-Ładowarki WARYŃSKI
Typ K726, rok prod. 1993

 
Numer sprawy:
MPWiK/JRP/4/04/2018
Data ogłoszenia:
10.04.2018
Przeniesiono do archiwum:
27.04.2018


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”

 
Numer sprawy:

Data ogłoszenia:
20.02.2018
Przeniesiono do archiwum:
05.02.2018


Sprzedaż samochodu marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER
 
Numer sprawy:
MPWiK/JRP/3/02/2018
Data ogłoszenia:
12.02.2018
Przeniesiono do archiwum:
05.02.2018


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”

 
Numer sprawy:
MPWiK/JRP/2/01/2018
Data ogłoszenia:
18.01.2018
Przeniesiono do archiwum:
27.04.2018


BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU W ULICY WIDAWSKIEJ I ZACHODNIEJ Z ODEJŚCIEM DO ULICY PRUSA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
 
Numer sprawy:
MPWiK/JRP/1/01/2018
Data ogłoszenia:
18.01.2018
Przeniesiono do archiwum:
10.05.2018


BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSTROWIE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
 
Numer sprawy:
MPWiK/JRP/8/11/2017
Data ogłoszenia:
07.11.2017
Przeniesiono do archiwum:
12.01.2018


BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU W ULICY WIDAWSKIEJ I ZACHODNIEJ Z ODEJŚCIEM DO ULICY PRUSA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
 
Numer sprawy:
MPWiK/JRP/7/11/2017
Data ogłoszenia:
07.11.2017
Przeniesiono do archiwum:
12.01.2018


BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSTROWIE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
 
Numer sprawy:
MPWiK/JRP/6/10/2017
Data ogłoszenia:
04.11.2017
Przeniesiono do archiwum:
19.02.2018


ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI DZIELNICY KOLUMNA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ Z POMPOWNI PRZY UL. MODRZEWIOWEJ DO PLACU SZARYCH SZEREGÓW Z WYŁĄCZENIEM Z EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIELNICY KOLUMNA
 
Numer sprawy:
MPWiK/TU/5/07/2017
Data ogłoszenia:
17.07.2017


ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

 
Numer sprawy:
MPWiK/JRP/4/05/2017
Data ogłoszenia:
09.05.2017


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”

 
Numer sprawy:
MPWiK/DTE/1/03/2017
Data ogłoszenia:
28.03.2017


Sprzedaż samochodu osobowego marki RENAULT KC KANGOO
 
Numer sprawy:
MPWiK/JRP/3/02/2017
Data ogłoszenia:
22.02.2017


„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁASKU” W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”
 
Numer sprawy:
MPWiK/JRP/2/12/2016
Data ogłoszenia:
19.12.2016


PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”
 
Numer sprawy:
MPWiK/TU/1/06/2016
Data ogłoszenia:
08.06.2016


ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
Numer sprawy:
MPWiK/TU/3/07/2015
Data ogłoszenia:
10.07.2015


DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
Numer sprawy:
MPWiK/TO/2/03/2015
Data ogłoszenia:
10.04.2015


WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
 
Numer sprawy:
MPWiK/TO/1/03/2015
Data ogłoszenia:
02.04.2015


WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
 
Numer sprawy:
MPWiK/TO/3/09/2014
Data ogłoszenia:
24.09.2014


WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
 
Numer sprawy:
MPWiK/TU/2/07/2014
Data ogłoszenia:
21.07.2014


DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
Numer sprawy:
MPWiK/1/03/2014
Data ogłoszenia:
25.03.2014


BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY ŁASK
 
Numer sprawy:
MPWiK/1/01/2013
Data ogłoszenia:
11.02.2013


BUDOWA WODOCIĄGU PRZESYŁOWEGO DN 225 PVC WRAZ Z POMPOWNIĄ WOLA ŁASKA (DZ. NR 106, 107, OBRĘB 12) – MAURYCA (DZ. NR 33/2, 14, OBRĘB 12), GM. ŁASK
 


© webadmin 2013 - 2017