Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.392.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku informuje, iż:

Od dnia 18 maja 2020 r. (poniedziałek) wznowiona będzie praca KASY.

KASA będzie czynna w godzinach:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
715 - 1100 1100 - 1445 715 - 1100 1100 - 1445 715 - 1100
W KASIE przedsiębiorstwa płatności mogą być dokonywane tylko w formie gotówkowej.
  

Faktury będę wystawiane od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 1445

W sprawach związanych z wydaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub podpisaniem umowy prosimy o umawianie wizyty telefonicznie pod nr: 43 675 51 43 lub mailowo: mpwik@mpwik-lask.pl.

Do kasy i celem wystawienia faktury prosimy kierować się do wejścia pierwszego.

W sprawie wydania warunków technicznych i podpisania umowy umówionych interesantów prosimy o kierowanie się do wejścia drugiego.Zasady bezpośredniej obsługi interesantów:
• interesant może wejść na teren przedsiębiorstwa po zakryciu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu
• należy zachować odległości między osobami nie mniejszą niż 2 m

K O M U N I K A T
NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie Gminy Łask
od dnia 13.02.2020 roku do dnia 12.02.2023 roku
  


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
zaprasza do współpracy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych
powstałych na Oczyszczalni Ścieków w Łasku.


Przedsiębiorstwo zainteresowane jest rolniczym wykorzystaniem osadów.


Wszelkich wyjaśnień i informacji w powyższym temacie udziela
Zastępca Prezesa Zarządu Andrzej Banaszczyk
pod numerami telefonów 436755143 lub 607090553.
  
© webadmin 2013 - 2017