Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.392.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO
Szanowni Państwo, klienci MPWiK w Łasku Sp. z o.o. !!!

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku.

Informujemy, iż od dnia 16.03.2020 r. ograniczamy obsługę petentów w siedzibie Spółki przy ul. Tylnej 9 w Łasku.

W sprawach bieżących prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 43 675 51 43; 693 525 494, poprzez pocztę elektroniczną mpwik@mpwik-lask.pl, tech@mpwik-lask.pl lub formularz kontaktowy na stronie www.mpwik-lask.pl.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymaliśmy pracę inkasentów w terenie, zaprzestaliśmy wymiany legalizacyjne wodomierzy oraz zamknęliśmy kasę. Bieżące stany wodomierzy prosimy podawać poprzez wskazane powyżej formy komunikacji, a płatności dokonywać poprzez bankowość elektroniczną.

*W ważnych sprawach prosimy dzwonić domofonem.

K O M U N I K A T
NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie Gminy Łask
od dnia 13.02.2020 roku do dnia 12.02.2023 roku
  
K O M U N I K A T

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku informuje,
iż od dnia 2 stycznia 2020 r. zmianie ulegną godziny pracy KASY
mieszczącej się w siedzibie Spółki w Łasku przy ulicy Tylnej 9.

KASA będzie czynna w godzinach:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
715 - 1100 1100 - 1445 715 - 1100 1100 - 1445 715 - 1100

W KASIE przedsiębiorstwa płatności mogą być dokonywane tylko w formie gotówkowej.
  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
zaprasza do współpracy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych
powstałych na Oczyszczalni Ścieków w Łasku.


Przedsiębiorstwo zainteresowane jest rolniczym wykorzystaniem osadów.


Wszelkich wyjaśnień i informacji w powyższym temacie udziela
Zastępca Prezesa Zarządu Andrzej Banaszczyk
pod numerami telefonów 436755143 lub 607090553.
  
© webadmin 2013 - 2017