Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
11 GRUDZNUIA 2019 ROKU ZOSTAŁA UROCZYŚCUIE OTWARTA
NOWA OCZYSZCALNIA ŚCIEKÓW W ŁASKU


zobacz jak działa...


I N F O R M U J E M Y

iż, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów...,
w trosce o najwyższą jakość usług...,

MPWiK wprowadziło usługę E-faktura
wybieram e-faktury...


K O M U N I K A T

NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


obowiązująca na terenie Gminy Łask
od dnia 13.02.2020 roku do dnia 12.02.2023 roku
zobacz ile zapłacisz...


K O M U N I K A T

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
zaprasza do współpracy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych
powstałych na Oczyszczalni Ścieków w Łasku.


Przedsiębiorstwo zainteresowane jest rolniczym wykorzystaniem osadów.

Wszelkich wyjaśnień i informacji w powyższym temacie udziela
Prezes Zarządu Mariusz Sowiński
kontakt przez sekretariat.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku informuje, iż:

Od dnia 18 maja 2020 r. (poniedziałek) wznowiona będzie praca KASY.

KASA będzie czynna w godzinach:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
715 - 1100 1100 - 1445 715 - 1100 1100 - 1445 715 - 1100
W KASIE przedsiębiorstwa płatności mogą być dokonywane tylko w formie gotówkowej.
  

Faktury będę wystawiane od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 1445

W sprawach związanych z wydaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub podpisaniem umowy prosimy o umawianie wizyty telefonicznie pod nr: 43 675 51 43 lub mailowo: mpwik@mpwik-lask.pl.

Do kasy i celem wystawienia faktury prosimy kierować się do wejścia pierwszego.

W sprawie wydania warunków technicznych i podpisania umowy umówionych interesantów prosimy o kierowanie się do wejścia drugiego.Zasady bezpośredniej obsługi interesantów:
• interesant może wejść na teren przedsiębiorstwa po zakryciu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu
• należy zachować odległości między osobami nie mniejszą niż 2 mMODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Przejdź na stronę projektu...FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.392.500,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

© webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto