Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


LISTA PRZETARGÓW


09.09.2021    ☀  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
zakup oraz dostawę nowej koparko-ładowarki
07.12.2020       DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
20.12.2019       Sprzedaż Ładowarki JCB 408
31.10.2019       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów konferencyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”
12.08.2019       DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
26.03.2018       Sprzedaż Kotła C.O. na olej
Viessmann Vitola uniferral o mocy 63 kW
21.01.2019       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”
18.10.2018       MODERNIZACJA KOLEKTORÓW GŁÓWNYCH ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU METODĄ BEZWYKOPOWĄ I WYKOPOWĄ – OBEJMUJĄCĄ REMONT 7 110 M ISTNIEJĄCYCH KOLEKTORÓW GŁÓWNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA ŁASK
12.10.2018       DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27.08.2018       Sprzedaż Koparko-Ładowarki WARYŃSKI
09.05.2018       Sprzedaż Koparko-Ładowarki WARYŃSKI
Typ K726, rok prod. 1993
10.04.2018       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”
20.02.2018       Sprzedaż samochodu marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER
12.02.2018       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”
18.01.2018       BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU W ULICY WIDAWSKIEJ I ZACHODNIEJ Z ODEJŚCIEM DO ULICY PRUSA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
18.01.2018       BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSTROWIE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
07.11.2017       BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU W ULICY WIDAWSKIEJ I ZACHODNIEJ Z ODEJŚCIEM DO ULICY PRUSA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
07.11.2017       BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSTROWIE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
04.11.2017       ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI DZIELNICY KOLUMNA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ Z POMPOWNI PRZY UL. MODRZEWIOWEJ DO PLACU SZARYCH SZEREGÓW Z WYŁĄCZENIEM Z EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIELNICY KOLUMNA
17.07.2017       ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
09.05.2017       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”
28.03.2017       Sprzedaż samochodu osobowego marki RENAULT KC KANGOO
22.02.2017       „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁASKU” W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”
19.12.2016       PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”
08.06.2016       ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
10.07.2015       DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
10.04.2015       WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
02.04.2015       WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
24.09.2014       WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
21.07.2014       DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
25.03.2014       BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY ŁASK
11.02.2013       BUDOWA WODOCIĄGU PRZESYŁOWEGO DN 225 PVC WRAZ Z POMPOWNIĄ WOLA ŁASKA (DZ. NR 106, 107, OBRĘB 12) – MAURYCA (DZ. NR 33/2, 14, OBRĘB 12), GM. ŁASK

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.708.500,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania