Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku


Stacja Wodociągowa w Okupie


Wybudowana w latach osiemdziesiątych, w 2009 roku wykonano drugą studnię głębinową. Zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Okup, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Wola Bałucka i Zielencice. Badania wody odbywają się raz w tygodniu. Chlorowanie wody odbywa się okresowo w miarę potrzeb.FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.392.500,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

© webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto