Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

OCENA JAKOŚCI WODY WYKONANA PRZEZ      

STACJA UZDATNIANIA WODY Ostrów Miejscowości:
Łask, Kolumna, Wronowice, Wiewiórczyn, Orchów, Wola Łasa, Teodory, Ostrów, Gorczyn, Łopatki, Mauryca, Sięganów
Okup Mały Miejscowości:
Okup, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Wola Bałucka, Zielencice
Bałucz Miejscowości:
Bałucz, Kol. Bałucz, Anielin, Borszewice, Budy Stryjewskie, Jabłonki, Kiki, Krzucz, Młyńsko, Remiszew, Stryje Księże-Paskowe, Ulejów, Wincentów, Wola Stryjewska, Wrzeszczewice, Wydżyn
    Znak oceny jakości PPIS.HK.4710.163.2019 PPIS.HK.4710.162.2019 PPIS.HK.4710.161.2019
      z dnia 30-12-2019 17-12-2019 17-12-2019
    SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY WYKONANE PRZEZ      STACJA UZDATNIANIA
WODY
Ostrów Miejscowości:
Łask, Kolumna, Wronowice, Wiewiórczyn, Orchów, Wola Łasa, Teodory, Ostrów, Gorczyn, Łopatki, Mauryca, Sięganów
Okup Mały Miejscowości:
Okup, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Wola Bałucka, Zielencice
Bałucz Miejscowości:
Bałucz, Kol. Bałucz, Anielin, Borszewice, Budy Stryjewskie, Jabłonki, Kiki, Krzucz, Młyńsko, Remiszew, Stryje Księże-Paskowe, Ulejów, Wincentów, Wola Stryjewska, Wrzeszczewice, Wydżyn
    Nr sprawozdania SB/42014/05/2020 SB/33400/04/2020 SB/33401/04/2020
      z dnia 12-05-2020 14-04-2020 14-04-2020
Oznaczany parametr Jedn. Wynik badań Dop. wartości
Odczyn (Ph) 7,2±0,2 7,3±0,2 7,5±0,2 6,5 - 9,5
Przewodność elektryczna właściaw (PEW) w temp. 25°C μS/cm 450±689 396±60 330±50 ≤2500
Mętność NTU 0.18±0,06 0,17±0,06 0,29±0,09 ≤1
Barwa mgPt/l <5 <5 <5 ≤15
Liczba progowa zapachu (TON) <1 <1 <1 Akceptowana
Liczba progowa smaku (TFN) <1 <1 <1 Akceptowana
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze otoczenia 22±2°C, 68±4h 7 (3-13) 3 (1-8) 11 (6-18) ≤100
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0 0 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0


TWARDOŚĆ WODY UZDATNIONEJ     •    
Stopnie twardości wody °dH mmol/l mg CaCO3/l
bardzo miękka <5 <0,89 <89
miękka 5-10 0,89-1,78 89-179
średniej twardości 10-15 1,78-2,67 178-267
znacznej twardości 15-20 2,67-3,56 267-356
twarda 20-30 3,56-5,34 356-534
bardzo twarda >30 >5,34 >534


STACJA UZDATNIANIA
WODY
Ostrów Miejscowości:
Łask, Kolumna, Wronowice, Wiewiórczyn, Orchów, Wola Łasa, Teodory, Ostrów, Gorczyn, Łopatki, Mauryca, Sięganów
Okup Mały Miejscowości:
Okup, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Wola Bałucka, Zielencice
Bałucz Miejscowości:
Bałucz, Kol. Bałucz, Anielin, Borszewice, Budy Stryjewskie, Jabłonki, Kiki, Krzucz, Młyńsko, Remiszew, Stryje Księże-Paskowe, Ulejów, Wincentów, Wola Stryjewska, Wrzeszczewice, Wydżyn
Jednostka twardości
  mmol/l 1,90 2,30 2,02
  mg CaCO3/l 190 230 202
  stopnie niemieckie °dH 10,66 12,09 11,33
  stopnie angielskie °e 13,34 15,13 14,18
  stopnie francuskie °f 19,0 23,0 20,2
FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.392.500,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

© webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto