Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża
333

WODĘ PIJĘ, ZDROWO ŻYJĘ


Stacja uzdatniania wodyOstrów    Miejscowości:
Łask, Kolumna, Wronowice, Wiewiórczyn, Orchów, Wola Łasa, Teodory, Ostrów, Gorczyn, Łopatki, Mauryca, Sięganów
Okup Mały   Miejscowości:
Okup, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Wola Bałucka, Zielencice
Bałucz    Miejscowości:
Bałucz, Kol. Bałucz, Anielin, Borszewice, Budy Stryjewskie, Jabłonki, Kiki, Krzucz, Młyńsko, Remiszew, Stryje Księże-Paskowe, Ulejów, Wincentów, Wola Stryjewska, Wrzeszczewice, Wydżyn
OCENA JAKOŚCI WODY WYKONANA PRZEZ      Państwową Inspekcję Sanitarną
PPIS.HK.4710.73.2020
z dnia 28-12-2020
PPIS.HK.4710.74.2020
z dnia 28-12-2020
PPIS.HK.4710.75.2020
z dnia 28-12-2020
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY WYKONANE PRZEZ      Société Générale de Surveillance
SB/81160/08/2021
z dnia 09-08-2021
SB/81157/08/2021
z dnia 09-08-2021
SB/81147/08/2021
z dnia 09-08-2021
Oznaczany parametr JednostkaDopuszczalna
wartość
Wynik badań
Odczyn (Ph) 6,5 - 9,5 7,3±0,2 7,2±0,2 7,3±0,2
Przewodność elektryczna właściaw (PEW) w temp. 25°C) μS/cm ≤2500 455±69 444±67 430±65
Mętność NTU ≤1 <0,10 0,28±0,090,21±0,07
Barwa mgPt/l ≤15 <5 <5 <5
Liczba progowa zapachu (TON) Akceptowana <1 <1 <1
Liczba progowa smaku (TFN) Akceptowana <1 <1 <1
Ogólna liczba mikroorganizmów (22°C) ≤100 nie wykryto11 (6-18)12 (7-19)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml0 0 0 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml0 0 0 0
TWARDOŚĆ WODY UZDATNIONEJ   
Stopnie twardości wody °dH mmol/l mg CaCO3/l
bardzo miękka <5 <0,89 <89
miękka 5-10 0,89-1,78 89-179
średniej twardości 10-15 1,78-2,67 178-267
znacznej twardości 15-20 2,67-3,56 267-356
twarda 20-30 3,56-5,34 356-534
bardzo twarda >30 >5,34 >534
Jednostka twardościWynik
  mmol/l 1,90 2,30 2,02
  mg CaCO 190 230 202
  stopnie niemieckie °dH 10,66 12,09 11,33
  stopnie angielskie °e 13,34 15,13 14,18
  stopnie francuskie °f 19,0 23,0 20,2

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.708.500,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania