Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


Stacja Wodociągowa w Ostrowie


Zaprojektowana w latach siedemdziesiątych, a oddana do eksploatacji na przełomie roku 1984/1985. Zaopatruje w uzdatnioną wodę mieszkańców: Łasku, Kolumny, Wronowic, Wiewiórczyna, Orchowa, Woli Łaskiej, Teodorów i Ostrowa. Woda przed uzdatnieniem pobierana jest z ujęć głębinowych odwierconych do poziomu górnej kredy - głębokości ca l00 m. Pompowanie wody odbywa się dwustopniowo: pompy głębinowe w ujęciach wody (studniach), pompy II stopnia ze Stacji Wodociągowej w sieć. Pod względem wyników fizykochemicznych i bakteriologicznych spełnia warunki międzynarodowej normy ISO. Woda nie wymaga ciągłego chlorowania, badania bakteriologicznie wykonywane są raz w tygodniu a fizyko-chemiczne codziennie.FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.708.500,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania