Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.392.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Spółka

Władze

Działalność

Stacje
wodociągowe

Oczyszczalnia
ścieków

Stacje wodociągowe

Stacja Wodociągowa w Ostrowie.
Zaprojektowana w latach siedemdziesiątych, a oddana do eksploatacji na przełomie roku 1984/1985. Zaopatruje w uzdatnioną wodę mieszkańców: Łasku, Kolumny, Wronowic, Wiewiórczyna, Orchowa, Woli Łaskiej, Teodorów i Ostrowa. Woda przed uzdatnieniem pobierana jest z ujęć głębinowych odwierconych do poziomu górnej kredy - głębokości ca l00 m. Pompowanie wody odbywa się dwustopniowo: pompy głębinowe w ujęciach wody (studniach), pompy II stopnia ze Stacji Wodociągowej w sieć. Pod względem wyników fizykochemicznych i bakteriologicznych spełnia warunki międzynarodowej normy ISO. Woda nie wymaga ciągłego chlorowania, badania bakteriologicznie wykonywane są raz w tygodniu a fizyko-chemiczne codziennie.
Sprawdź jakość wody..."


Stacja Wodociągowa w Bałuczu.
Wybudowana w latach osiemdziesiątych, zmodernizowana w 2006 roku. Zaopatruje mieszkańców miejscowości: Bałucz, Kol. Bałucz, Anielin, Borszewice, Budy Stryjewskie, Jabłonki, Kiki, Krzucz, Młyńsko, Remiszew, Stryje Księże-Paskowe, Ulejów, Wincentów, Wola Stryjewska, Wrzeszczewice, Wydzyn. Badania wody odbywają się raz w tygodniu. Chlorowanie wody odbywa się okresowo w miarę potrzeb.
Sprawdź jakość wody..."

Stacja Wodociągowa w Okupie.
Wybudowana w latach osiemdziesiątych, w 2009 roku wykonano drugą studnię głębinową. Zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Okup, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Wola Bałucka i Zielencice. Badania wody odbywają się raz w tygodniu. Chlorowanie wody odbywa się okresowo w miarę potrzeb.
Sprawdź jakość wody..."
© webadmin 2013 - 2017