Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.392.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Spółka

Władze

Działalność

Stacje
wodociągowe

Oczyszczalnia
ścieków

Władze spółki

ZARZĄD SPÓŁKI
Mariusz Sowiński

Andrzej Banaszczyk
prezes zastępca prezesaRADA NADZORCZA


Jan Similak
przewodniczący RN

Paweł Kijański
członek RN

Łucja Cwalina
z-ca przew. RN

Jarosław Stanisławski
członek RN

Sabina Nowak
sekretarz RN© webadmin 2013 - 2017