Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łask na okres 3 lat
Decyzja PO.RZT.70.89.2022/D3/PH


Typ
odbiorcy
Symbol
grupy
Opis taryfowej grupy odbiorców Wyszczególnienie Jednostka
miary
w okresie od 1 do 12
miesiąca obowiązywania
nowej taryfy
(12.12.2023 - 11.12.2024)
w okresie od 13 do 24
miesiąca obowiązywania
nowej taryfy
(12.12.2024 - 11.12.2025)
w okresie od 25 do 36
miesiąca obowiązywania
nowej taryfy
(12.12.2025 - 11.12.2026)
Cena/stawka
netto
Cena/stawka
brutto
Cena/stawka
netto
Cena/stawka
brutto
Cena/stawka
netto
Cena/stawka
brutto
GOSPODARSTWA
DOMOWE
(woda)
W1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
10,53 11,37 11,38 12,29 12,39 13,38
W2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
10,34 11,17 11,21 12,11 12,35 13,34
W3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
11,00 11,88 11,92 12,87 12,96 14,00
W4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
10,81 11,67 11,75 12,69 12,92 13,95
W5 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 6 m-cy; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
6 miesięcy
12,91 13,94 14,09 15,22 15,21 16,43
W6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 6 m-cy; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
6 miesięcy
12,72 13,74 13,92 15,03 15,17 16,38
W7 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
4,06 4,38 4,42 4,77 4,75 5,13
W8 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
3,87 4,18 4,25 4,59 4,71 5,09
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
(woda)
W9 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę do celów administaracji publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, kościoły); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
10,53 11,37 11,38 12,29 12,39 13,38
W10 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę do celów administaracji publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, kościoły); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
10,34 11,17 11,21 12,11 12,35 13,34
W11 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę do celów administaracji publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, kościoły); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
11,00 11,88 11,92 12,87 12,96 14,00
W12 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę do celów administaracji publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, kościoły); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
10,81 11,67 11,75 12,69 12,92 13,95
DZIAŁALNOŚC
GOSPODARCZA
SOCJALNO-BYTOWE
(woda)
W13 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele socjalno-bytowew związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
10,53 11,37 11,38 12,29 12,39 13,38
W14 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele socjalno-bytowew związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
10,34 11,17 11,21 12,11 12,35 13,34
W15 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele socjalno-bytowew związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
11,00 11,88 11,92 12,87 12,96 14,00
W16 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele socjalno-bytowew związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
10,81 11,67 11,75 12,69 12,92 13,95
POZOSTALI
ODBIORCY
(woda)
W17 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
10,53 11,37 11,38 12,29 12,39 13,38
W18 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
10,34 11,17 11,21 12,11 12,35 13,34
W19 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
11,00 11,88 11,92 12,87 12,96 14,00
W20 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2miesiące
10,81 11,67 11,75 12,69 12,92 13,95
W21 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 6 m-cy; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
6 miesięcy
12,91 13,94 14,09 15,22 15,21 16,43
W22 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 6 m-cy; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
6 miesięcy/td>
12,72 13,74 13,92 15,03 15,17 16,38
GOSPODARSTWA
DOMOWE
(woda+ścieki)
WK1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
5,51 5,95 5,96 6,44 6,48 7,00
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
7,66 8,27 8,05 8,69 8,58 9,27
WK2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
5,41 5,84 5,88 6,35 6,46 6,98
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
7,56 8,16 7,97 8,61 8,56 9,24
WK3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
5,98 6,46 6,50 7,02 7,05 7,61
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
10,29 11,11 10,68 11,53 11,24 12,14
WK4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
5,88 6,35 6,42 6,93 6,03 6,59
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
10,19 11,01 10,60 11,45 11,22 12,12
WK5 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 6 m-cy; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
6 miesięcy
7,89 8,52 8,67 9,36 9,30 10,04
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
6 miesięcy
20,80 22,46 21,19 22,89 21,88 23,63
WK6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 6 m-cy; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
6 miesięcy
7,79 8,41 8,59 9,28 9,28 10,02
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
6 miesięcy
20,70 22,36 21,11 22,80 21,86 23,61
WK7 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczania w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
5,03 5,43 5,42 5,85 5,92 6,39
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
5,03 5,43 5,42 5,85 5,92 6,39
WK8 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczania w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
4,93 5,32 5,34 5,77 5,90 6,37
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
4,93 5,32 5,34 5,77 5,90 6,37
WK9 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczania w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
5,03 5,43 5,42 5,85 5,92 6,39
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
5,03 5,43 5,42 5,85 5,92 6,39
WK10 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe); Rozliczania w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 4,95 5,35 5,36 5,79 5,72 6,18
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
4,93 5,32 5,34 5,77 5,90 6,37
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
4,93 5,32 5,34 5,77 5,90 6,37
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
(woda+ścieki)
WK11 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do celów administaracji publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, kościoły); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
5,51 5,95 5,96 6,44 6,48 7,00
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
7,66 8,27 8,05 8,69 8,58 9,27
WK12 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do celów administaracji publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, kościoły); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
5,41 5,84 5,88 6,35 6,46 6,98
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
7,56 8,16 7,97 8,61 8,56 9,24
WK13 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do celów administaracji publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, kościoły); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
5,98 6,46 6,50 7,02 7,05 7,61
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
10,29 11,11 10,68 11,53 11,24 12,14
WK14 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do celów administaracji publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, kościoły); Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
5,88 6,35 6,42 6,93 7,03 7,59
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
10,19 11,01 10,60 11,45 11,22 12,12
DZIAŁALNOŚC
GOSPODARCZA
SOCJALNO-BYTOWE
(woda+ścieki)
WK15 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę na cele socjalno-bytowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
5,51 5,95 5,96 6,44 6,48 7,00
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
7,66 8,27 8,05 8,69 8,58 9,27
WK16 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę na cele socjalno-bytowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
5,41 5,84 5,88 6,35 6,46 6,98
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
7,56 8,16 7,97 8,61 8,56 9,24
WK17 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę na cele socjalno-bytowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
5,98 6,46 6,50 7,02 7,05 7,61
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
10,29 11,11 10,68 11,53 11,24 12,14
WK18 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę na cele socjalno-bytowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
5,88 6,35 6,42 6,93 6,03 6,59
- cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
10,19 11,01 10,60 11,45 11,22 12,12
POZOSTALI
ODBIORCY
(woda+ścieki)
WK19 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
5,51 5,95 5,96 6,44 6,48 7,00
- cena ścieki zł/m3 15,81 17,07 16,42 17,73 17,08 18,45
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
7,66 8,27 8,05 8,69 8,58 9,27
WK20 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
5,41 5,84 5,88 6,35 6,46 6,98
- cena ścieki zł/m3 15,81 17,07 16,42 17,73 17,08 18,45
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
7,56 8,16 7,97 8,61 8,56 9,24
WK21 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
5,98 6,46 6,50 7,02 7,05 7,61
- cena ścieki zł/m3 15,81 17,07 16,42 17,73 17,08 18,45
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
10,29 11,11 10,68 11,53 11,24 12,14
WK22 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącymi jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena wody zł/m3 5,00 5,40 5,44 5,88 5,78 6,24
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
5,88 6,35 6,42 6,93 6,03 6,59
- cena ścieki zł/m3 15,81 17,07 16,42 17,73 17,08 18,45
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
10,19 11,01 10,60 11,45 11,22 12,12
PPOŻ
(woda)
W23 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną na cele przeciwpożarowe; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura elektroniczna cena wody zł/m3 88,03 95,07 94,05 101,57 98,18 106,03
- stawka opłaty
abonamentowej (woda)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
3,40 3,67 3,71 4,01 4,14 4,47
GOSPODARSTWA DOMOWE,
ADMINISTRACJA PUBLICZNA,
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
SOCJALNO-BYTOWE
(ścieki)
K1 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, administracji publicznej oraz osoby fizyczne i prawne odprowadzające ścieki bytowe; Rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa - cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
12,68 13,69 13,47 14,55 14,49 15,65
K2 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, administracji publicznej oraz osoby fizyczne i prawne odprowadzające ścieki bytowe; Rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura elektroniczna - cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
12,49 13,49 13,30 14,36 14,45 15,61
K3 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, administracji publicznej oraz osoby fizyczne i prawne odprowadzające ścieki bytowe; Rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
15,31 16,53 16,10 17,39 17,15 18,52
K4 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, administracji publicznej oraz osoby fizyczne i prawne odprowadzające ścieki bytowe; Rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
15,12 16,33 15,93 17,20 17,11 18,48
K5 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, administracji publicznej oraz osoby fizyczne i prawne odprowadzające ścieki bytowe; Rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
8,37 9,84 8,60 9,29 8,94 9,66
K6 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, administracji publicznej oraz osoby fizyczne i prawne odprowadzające ścieki bytowe; Rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
8,18 8,83 8,43 9,10 8,90 9,61
K7 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, administracji publicznej oraz osoby fizyczne i prawne odprowadzające ścieki bytowe; Rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 6 m-cy; Faktura papierowa - cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
6 miesięcy
18,88 20,39 19,11 20,64 19,58 21,15
K8 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, administracji publicznej oraz osoby fizyczne i prawne odprowadzające ścieki bytowe; Rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 6 m-cy; Faktura elektroniczna - cena ścieki zł/m3 15,22 16,44 15,83 17,10 16,50 17,82
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
6 miesięcy
18,69 20,19 18,94 20,46 19,54 21,10
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
PRZEMYSŁOWA
(ścieki)
K9 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z prowadzoną działalnością usługową, przemysłową, poprodukcyjną: Rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub urządzenia zainstalowanego na własnym ujeciu wody; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa - cena ścieki zł/m3 15,81 17,07 16,42 17,73 17,08 18,45
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
12,68 13,69 13,47 14,55 14,49 15,65
K10 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z prowadzoną działalnością usługową, przemysłową, poprodukcyjną: Rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub urządzenia zainstalowanego na własnym ujeciu wody; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura elektroniczna - cena ścieki zł/m3 15,81 17,07 16,42 17,73 17,08 18,45
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
1 miesiąc
12,49 13,49 13,30 14,36 14,55 15,61
K11 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z prowadzoną działalnością usługową, przemysłową, poprodukcyjną: Rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub urządzenia zainstalowanego na własnym ujeciu wody; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura papierowa - cena ścieki zł/m3 15,81 17,07 16,42 17,73 17,08 18,45
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
15,31 16,53 16,10 17,39 17,15 18,52
K12 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z prowadzoną działalnością usługową, przemysłową, poprodukcyjną: Rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub urządzenia zainstalowanego na własnym ujeciu wody; Okres rozliczeniowy: 2 m-ce; Faktura elektroniczna - cena ścieki zł/m3 15,81 17,07 16,42 17,73 17,08 18,45
- stawka opłaty
abonamentowej (ścieki)
zł/odbiorcę/
2 miesiące
15,12 16,33 15,93 17,20 17,11 18,48

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.953.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania