Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


E-Faktura

   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOC
POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZESYŁANIA E – FAKTUR   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOC
OŚWIADCZENIE o zmianie adresu e-mail służącego do przesyłania powiadomień o wystawionych fakturach w formie elektronicznej   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOC
OŚWIADCZENIE o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania