Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


Stacja Wodociągowa w Bałuczu


Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Bałucz została wybudowana w latach osiemdziesiątych a zmodernizowana w 2006 roku.

Pobór wody z ujęcia w Bałuczu przeznaczony jest na pokrycie zapotrzebowania na wodę dla mieszkańców w miejscowości: Bałucz, Kolonia Bałucz, Anielin, Borszewice, Borszewice Cmentarne, Borszewice Kościelne, Budy Stryjewskie, Jabłonki, Kiki, Krzucz, Karszew, Młynisko, Remiszew, Stryje Księże, Stryje Piaskowe, Ulejów, Wincentów, Wola Bałucka (częściowo), Wola Stryjewska, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, Wrzeszczewice Tomaszew, Wydrzyn.

Stacja w Bałuczu składa się z dwóch studni głębinowych, ujmujących górnokredowy poziom wodonośny. Woda ze studni pobierana jest za pomocą pomp głębinowych i tłoczona rurociągiem na stację uzdatniania wody, gdzie jest poddawana procesowi napowietrzania i filtracji. Proces uzdatniania wody nie musi być wspomagany środkami chemicznymi.

Stacja wodociągowa w Bałuczu monitorowana jest całodobowo poprzez zdalny system przesyłania danych do SUW w Ostrowie, co pozwala analizować rozbiory wody oraz ciśnienie w sieci.

Nad jakością wody czuwa wewnętrzne laboratorium MPWiK w Ostrowie, które wykonuje systematycznie badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne zarówno wody uzdatnionej jak i surowej. Ponadto wykonywane są również badania w rozszerzonym zakresie przez zewnętrzne akredytowane laboratorium oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łasku.FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania