Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.287.000,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Klient
Kontakt
Przetarg
JRP
Przetargi bieżące   ⇓
Archiwum przetargów
Regulamin


MPWiK/TU/5/07/2017 17.07.2017 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

 
MPWiK/JRP/3/02/2017 22.02.2017 „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁASKU” W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”
 


© webadmin 2013 - 2017