Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.287.000,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Klient
Kontakt
Przetarg
JRP
Przetargi bieżące   ⇓
Archiwum przetargów
Regulamin


20.02.2018 Sprzedaż samochodu marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER
 
MPWiK/JRP/3/02/2018 12.02.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”

 
MPWiK/JRP/2/01/2018 18.01.2018 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU W ULICY WIDAWSKIEJ I ZACHODNIEJ Z ODEJŚCIEM DO ULICY PRUSA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
 
MPWiK/JRP/1/01/2018 18.01.2018 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSTROWIE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
 


© webadmin 2013 - 2017