Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.287.000,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Klient
Kontakt
Przetarg
JRP
Przetargi bieżące   ⇓
Archiwum przetargów
Regulamin


MPWiK/JRP/8/11/2017 07.11.2017 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU W ULICY WIDAWSKIEJ I ZACHODNIEJ Z ODEJŚCIEM DO ULICY PRUSA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
 
MPWiK/JRP/7/11/2017 07.11.2017 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSTROWIE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
 
MPWiK/JRP/6/10/2017 04.11.2017 ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI DZIELNICY KOLUMNA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ Z POMPOWNI PRZY UL. MODRZEWIOWEJ DO PLACU SZARYCH SZEREGÓW Z WYŁĄCZENIEM Z EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIELNICY KOLUMNA
 


© webadmin 2013 - 2017