Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.392.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO
Przetargi bieżące
Archiwum przetargów
Regulamin   ⇓

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych
o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro i nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


© webadmin 2013 - 2017