Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


LISTA PRZETARGÓW


23.04.2024    ☀  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
25.07.2023       DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
28.02.2023       Sprzedaż samochodu specjalnego asenizacyjnego
05.01.2023       Sprzedaż samochodu specjalnego asenizacyjnego z wysięgnikiem STAR 200
12.09.2022       DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
15.03.2022       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
zakup oraz dostawę nowego ciągnika rolniczego
04.02.2022       Sprzedaż Koparko–ładowarka CASE 695 SR4PS
05.01.2022       Sprzedaż Koparko–ładowarka CASE 695 SR4PS N4GH00449
09.09.2021       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
zakup oraz dostawę nowej koparko-ładowarki
07.12.2020       DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
20.12.2019       Sprzedaż Ładowarki JCB 408
31.10.2019       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów konferencyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”
12.08.2019       DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
26.03.2018       Sprzedaż Kotła C.O. na olej
Viessmann Vitola uniferral o mocy 63 kW
21.01.2019       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”
18.10.2018       MODERNIZACJA KOLEKTORÓW GŁÓWNYCH ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU METODĄ BEZWYKOPOWĄ I WYKOPOWĄ – OBEJMUJĄCĄ REMONT 7 110 M ISTNIEJĄCYCH KOLEKTORÓW GŁÓWNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA ŁASK
12.10.2018       DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27.08.2018       Sprzedaż Koparko-Ładowarki WARYŃSKI
09.05.2018       Sprzedaż Koparko-Ładowarki WARYŃSKI
Typ K726, rok prod. 1993
10.04.2018       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”
20.02.2018       Sprzedaż samochodu marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER
12.02.2018       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”
18.01.2018       BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU W ULICY WIDAWSKIEJ I ZACHODNIEJ Z ODEJŚCIEM DO ULICY PRUSA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
18.01.2018       BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSTROWIE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
07.11.2017       BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU W ULICY WIDAWSKIEJ I ZACHODNIEJ Z ODEJŚCIEM DO ULICY PRUSA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
07.11.2017       BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSTROWIE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
04.11.2017       ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI DZIELNICY KOLUMNA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ Z POMPOWNI PRZY UL. MODRZEWIOWEJ DO PLACU SZARYCH SZEREGÓW Z WYŁĄCZENIEM Z EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIELNICY KOLUMNA
17.07.2017       ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
09.05.2017       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”
28.03.2017       Sprzedaż samochodu osobowego marki RENAULT KC KANGOO
22.02.2017       „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁASKU” W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”
19.12.2016       PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”
08.06.2016       ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
10.07.2015       DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
10.04.2015       WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
02.04.2015       WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
24.09.2014       WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
21.07.2014       DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
25.03.2014       BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY ŁASK
11.02.2013       BUDOWA WODOCIĄGU PRZESYŁOWEGO DN 225 PVC WRAZ Z POMPOWNIĄ WOLA ŁASKA (DZ. NR 106, 107, OBRĘB 12) – MAURYCA (DZ. NR 33/2, 14, OBRĘB 12), GM. ŁASK

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania